Kalba

Administracijai
Vartotojas

Slaptažodis
Navigacija

Projektą remia


Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurį Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Medžiaga atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos komisija negali būti laikomi atsakingais už bet kokį medžiagoje pateiktos informacijos naudojimą.

Aprašymas

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projekto  Arts and Music in Inter (Cultural) Action/ AMICA pristatymas

Projekte dalyvauja 8 mokyklos, kurias vienija bendras tikslas - skatinti tarpkultūrinį lavinimą, ugdyti mokinius aktyviais Europos piliečiais.

Konkretūs projekto tikslai yra orientuoti į  menų ir amatų (muzika, literatūra, tapyba, drama, tradiciniai amatai) poveikio vienyti Europos jaunimą supratimą, pagarbą kitoms kultūroms ir civilizacijoms ir toleranciją, savanoriavimo skatinimą, mažiau paplitusių Europos kalbų populiarinimą, mokymo-mokymosi proceso plėtojimą,  bendravimo įgūdžius (įskaitant ir užsienio kalbas), komandinį darbą. Projektas apima tokias temas kaip pilietiškumas, tarpkultūrinis švietimas, meninis auklėjimas, menai, amatai bei muzika.  Į projekto turinį įeina ir projekto susitikimai, vykstant į projekto partnerių šalis, tinklalapio/elektroninio žurnalo (8 leidimai)/„pedagoginis lagaminas“ (atversta knyga, meniniai pasirodymai, pristatantys valstybines šventes, žaidimų kūrimas, logotipo ir talismano kūrimas, multimedijos medžiaga-brošiūros, mokyklų-partnerių prezentacijos, bukletai, tarpkultūrinis aplankas su geros patirties, novatoriškų metodų, interaktyvios veiklos pavyzdžiais), simpoziumo organizavimas.

Projekto veikla bus įtraukta į  mokyklos programą (anglų kalba, muzika, civilinė teisė, gimtoji kalba, ICT, tikyba, menai, geografija, istorija) ir į mokyklos užklasinės veiklos programą

Susitikimų metu kiekviena iš šalių turės parengti pristatymą (vaidinimą, bukletą, nuotraukas, video, PPT) apie specifinius papročius,  suburti mokinius bendram komandiniam darbui, skatinti taprkultūrinius mainus, praturtinančius, praplečiančius akiratį. Siekdami išvengti išankstinių nusistatymų tam tikrų etninių/kultūrinių mažumų atžvilgiu, mes puoselėsime draugišką atmosferą mūsų mokyklose, suburdami vaikus bendrai veiklai vykdyti, nepriklausomai nuo šalies, religijos, kultūros kuriai jie priklauso. Veiklos bus paskirstytos pagal gabumus ir galimybes. Taip pat mes planuojame vykdyti kelias savanoriškas veiklas norėdami pademonstruoti pagalbos kitiems būdus.

Kas yra Comenius mokyklų partnerysčių projektai?

Tai mokyklų bendradarbiavimo projektai, kurie jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių.

Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Mokyklų partnerystės projektai gali būti:

 • dvišaliai (Comenius dvišalė mokyklų partnerystė);
 • daugiašaliai (Comenius daugiašalė mokyklų partnerystė).

Comenius daugiašalė mokyklų partnerystė – tai bendradarbiavimo projektas, apimantis ne mažiau kaip 3 institucijas iš skirtingų šalių.

Ši partnerystė gali būti orientuota į:

 • aktyvų mokinių dalyvavimą. Bendradarbiaujama įvairiose teminėse srityse: menai, užsienio kalbos, aplinkosauga, naujos technologijos ir kt. Projekto veikla integruojama į kasdieninę mokyklos veiklą ir mokymo planus;
 • aktyvų mokytojų ir kito mokyklos personalo dalyvavimą. Gilinamasi į pedagoginę ar mokyklos valdymo sritį, išbandyti ir pritaikyti naujus pedagoginius metodus, mokyklos darbo organizavimo būdus.

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Italija, Ispanija, Olandija, Turkija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija.

Projekto tikslai ir  veiklos sritys:

 • pasikeitimas patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tarp partnerių institucijų;
 • tyrimų organizavimas ir vykdymas;
 • medžiagos, susijusios su partnerystės veiklomis, sudarymas, leidyba ir sklaida;
 • kalbinis mokinių ir mokytojų pasirengimas;
 • kūrybinė veikla, piešimas, meno objektų kūrimas;
 • renginių organizavimas, vaidinimai, spektakliai, miuziklai, koncertai ir pan.;
 • parodų organizavimas, informacinės medžiagos gamyba ir sklaida;
 • Tolerancijos, pagarbos, tarpkultūrinio dialogo, Europos vertybių puoselėjimas;
 • Kalbų mokymasis ir jų populiarinimas;
 • Meninis ugdymas;
 • Pilietiškumo ugdymas;
 • Aukštos kokybės, veiksmingo mokymo ir mokymosi proceso skatinimas;
 • Mokymo(si) metodai;
 • Menai/Amatai/Muzika;
 • Nacionalinės šventės;
 • Papročiai.